Fórum bez káblov - Mobilný internet 3G LTE 5G CDMA WIFI - Registrácia

Registráciou na stránke „Fórum bez káblov – Mobilný internet 3G LTE 5G CDMA WIFI“, ďalej len „my“, „nás“, „náš“, „Fórum bez káblov – Mobilný internet 3G LTE 5G CDMA WIFI“, „ https://www.bez-kabli.pl“, súhlasíte s ustanoveniami uvedenými nižšie. Ak ich neakceptujete, opustite toto miesto stlačením tlačidla „Neprijímam“. Administrácia stránky "Fórum bez káblov - Mobilný internet 3G LTE 5G CDMA WIFI" má právo kedykoľvek zmeniť nasledujúce ustanovenia s tým, že vás na zmeny upozorní, avšak je vhodné, aby si užívatelia pravidelne sami tieto pravidlá kontrolovali. Používaním stránky „Fórum bez káblov – mobilný internet 3G LTE 5G CDMA WIFI“ po zmenách v predpisoch súhlasíte s týmito zmenami so všetkými právnymi dôsledkami.

Naše fóra známe aj ako „oni“, „oni“, „oni“, „phpBB softvér“, „www.phpbb.com“, „phpBB Limited“, „phpBB Teams“ fungujú na základe softvéru využívajúceho technológiu phpBB, ktorá je typ webovej stránky (nástenka), vydaný na základe licencie "Všeobecná verejná licencia GNU v2“, tiež známy ako „GPL“. Softvér je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky www.phpbb.com. Softvér phpBB iba uľahčuje diskusie cez internet a jeho autori nekontrolujú texty, ktoré sú prostredníctvom neho umiestnené na internete. Viac informácií o phpBB nájdete na webovej stránke https://www.phpbb.com/.

Prijímate zákaz zverejňovania vyhlásení urážlivého, ohováračského charakteru, propagácie obsahu, ktorý nie je v súlade s poľským právom, alebo porušovania autorských a osobných práv niekoho iného. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok trvalé zablokovanie prístupu na túto webovú stránku a váš ISP bude upozornený na vaše nevhodné správanie. Súhlasíte s tým, že "Fórum bez káblov - Mobile Internet 3G LTE 5G CDMA WIFI" má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ak to bude považovať za vhodné. Súhlasíte s uložením všetkých vami poskytnutých informácií do našej databázy. Hoci táto informácia nebude bez vášho súhlasu zverejnená žiadnej tretej strane, ani “Fórum bez káblov - 3G LTE 5G CDMA WIFI Mobile Internet” ani phpBB Limited nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.